نمونه سازی

نمونه سازی

انواع ضمانت نامه:
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
ضمانت نامه پیش پرداخت
ضمانت نامه شرکت در مناقصه
ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
ضمانت نامه تعهد پرداخت

مدارک لازم جهت صدور ضمانت نامه:
ارائه نامه درخواست صدور ضمانت نامه از طرف ذینفع و شرکت
تکمیل فرم درخواست ضمانت نامه
تکمیل و امضاء فرم قرارداد ضمانت نامه توسط صاحبان امضاء و ضامنین بصورت حضوری در محل صندوق
واریز وجه اعلامی از سوی صندوق بابت کارمزد و سپرده
چک ضمانت معادل 140 درصد مبلغ ضمانت نامه از: ضامن کارمند رسمی- بازاری معتبر (با توجه به مبلغ ضمانت نامه نوع ضمانت متغییر می باشد)

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…