تسهیلات کمک به اجرای قراردادها

مدارک مورد نیاز جهت ارائه درخواست به صندوق:
تکمیل و ارائه درخواست وام مذکور
ارائه اصل و یا کپی برابر اصل قرارداد
کپی اساسنامه شرکت
کپی آگهی تأسیس و آخرین آگها تغییرات
کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء با ذکر نام دارندگان حق امضاء تعهدآور برای اشخاص حقوقی (نمونه)


مدارک مورد نياز پس از تصويب طرح توسط هیئت مدیره (تا سقف یک میلیارد ریال):
مدارک ضمانت با توجه به مبلغ تصویب شده و برابر آئین نامه مصوبه صندوق می باشد.

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…