کافی نت ها

مدارک مورد نياز جهت تسهیلات مشاورین IT
ارائه نامه درخواست متقاضی
معرفی نامه از نظام صنفی رایانه ای
کپی مجوز نظام صنفی و پروانه کسب
کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی (نمونه)

مدارک مورد نياز پس از تصويب (تا سقف دویست میلیون ریال):
ضمانت: چک صاحب مجوز کسب به مبلغ 140% مبلغ وام که ظهر آن توسط یک ضامن معتبر اثر انگشت و امضا شده باشد.
کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک ضمانت (حکم کارگزینی- نامه کسر از حقوق- پروانه کسب) ضامنین
تکمیل فرم قرارداد و امضاء آن توسط قرض گیرنده و ضامنین بصورت حضوری در محل صندوق
24 یا 12 فقره چک بابت اقساط تسهیلات دریافتی در وجه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

 

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…