سهامداران

مدارک مورد نياز جهت تسهیلات سهامداری:
ارائه نامه درخواست سهامدار(فرم درخواست)
کپی اساسنامه شرکت (سهامداران حقوقی)
کپی روزنامه رسمی و اخرين اگهی تغييرات شرکت (سهامداران حقوقی)
کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت (سهامداران حقوقی)(نمونه)
کپی شناسنامه و کارت ملی سهامدار(نمونه)
موافقتنامه هیات مدیره شرکت (سهامداران حقوقی)

مدارک مورد نياز پس از تصويب  (تا سقف 80 درصد مبلغ سهام):
ضمانت از محل سرمایه سهامدار
18 یا 9  فقره چک بابت اقساط تسهیلات دریافتی در وجه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…