فاز 2

مدارک مورد نياز جهت ارائه طرح به صندوق:
تکميل پرسشنامه درخواست وام(از طریق سایتwww.yazdloan.com )
کپی اساسنامه شرکت
کپی روزنامه رسمی و آخرين آگهی تغييرات شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت (نمونه)
ارائه گزارش طرح قبلی اجرا شده توسط شرکت در صورت دریافت تسهیلات(فرم گزارش وام)
موافقتنامه هیات مدیره شرکت

مدارک مورد نياز پس از تصويب طرح توسط کميته داوران (تا سقف ششصد میلیون ریال):
ضمانت: چک شرکت که ظهر آن توسط صاحبان حق امضاء اثر انگشت و امضا شده باشدو همچنین دو ضامن معتبر هر کدام به مبلغ 140% وام
کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک ضمانت (حکم کارگزینی- نامه کسر از حقوق- پروانه کسب) ضامنین
تکمیل فرم قرارداد و امضاء آن توسط قرض گیرنده و ضامنین بصورت حضوری در محل صندوق
24یا 12فقره چک به مبلغ اعلامی از سوی صندوق بابت اقساط تسهیلات دریافتی در وجه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
دریافت تسهیلات مشارکت فاز 2 منوط به دریافت تسهیلات مشارکت فاز 1 و خوش حساب بودن شرکت می باشد.
تبصره 1: شرکت در صورت نداشتن دسته چک نمی تواند از تسهیلات استفاده نماید.
ضامن معتبر: کارمند رسمی یا پیمانی با حقوق مکفی بدون چک برگشتی و یا ضامنی که پنج سال سابقه کار در بازار بدون چک برگشتی باشد.
خوش حساب: قرض گیرندگانی که بدهی خود را (اقساط تسهیلات اخذ شده) به موقع پرداخت و دارای چک برگشتی در سیستم بانک مرکزی نباشند.
تبصره 2: قرض گیرندگانی که دارای چک برگشتی باشند ولی در موعد مقرر قانونی (10 روز) نسبت به وصول چک اقدام و رفع سوء نموده باشند نیز خوش حساب تلقی می گردند.

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…