فاز 1

مدارک مورد نياز جهت ارائه طرح به صندوق:
تکميل پرسشنامه درخواست وام ( از طریق سایتwww.yazdloan.com )
کپی اساسنامه شرکت
کپی روزنامه رسمی و اخرين اگهی تغييرات شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت(نمونه)
ارائه گزارش طرح قبلی اجرا شده توسط شرکت در صورت دریافت تسهیلات(فرم گزارش وام)
موافقتنامه هیات مدیره شرکت

مدارک مورد نياز پس از تصويب طرح توسط کميته داوران (تا سقف یکصد میلیون ریال):
ضمانت: چک شرکت به مبلغ 140درصد مبلغ تسهیلات که ظهر آن توسط صاحبان حق امضاء اثر انگشت و امضاء شده باشد.
تکمیل فرم قرارداد و امضاء آن توسط قرض گیرنده و ضامنین بصورت حضوری در محل صندوق
24 یا 12 فقره چک  به مبلغ اعلامی از سوی صندوق بابت اقساط تسهیلات دریافتی در وجه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
تبصره 1: شرکت در صورت نداشتن دسته چک نمی تواند از تسهیلات استفاده نماید.

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…