سایت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدارک مورد نياز جهت اخذ تسهیلات کارآفرینی:
درخواست متقاضی
کپی اساسنامه شرکت
کپی روزنامه رسمی و اخرين اگهی تغييرات شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت  (نمونه)
کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک ضمانت (حکم کارگزینی- نامه کسر از حقوق- پروانه کسب) ضامنین
تکمیل فرم قرارداد و امضاء آن توسط قرض گیرنده و ضامنین بصورت حضوری در محل صندوق
مبلغ تسهیلات، تضامین و نحوه بازپرداخت منوط به ابلاغیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اس

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…