سایت صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

مدارک مورد نياز جهت اخذ تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی:
داشتن مجوز دانش بنیان
ارائه طرح به صندوق نوآوری و شکوفایی
کپی اساسنامه شرکت
کپی روزنامه رسمی و اخرين اگهی تغييرات شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت (نمونه)

مدارک ضمانت:
مدارک مورد نیاز پس از بررسی و تصویب نهایی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس مصوبه صندوق مشخص خواهد شد.
تبصره 1: شرکت در صورت نداشتن دسته چک نمی تواند از این تسهیلات استفاده نماید.

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…