اهداف

اهداف

بر طبق اساسنامه اهداف و دامنه فعاليت صندوق به شرح زير تعيين شده است:
1- اعطاي وام و تسهيلات به
     الف- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي، پژوهش‌هاي كاربردي، فرهنگي، هنري و ... .
     ب- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي مرحله توليد نيمه‌صنعتي طرح‌هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري
     ج- اشخاص حقيقي و حقوقي براي تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد.
2- تأمين سرمايه ريسك‌پذير و مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي پژوهشي و فناوري.
3- تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌هاي پژوهشي و فناوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد.
4- صدور ضمانت نامه‌هاي مورد نياز مؤسسات پژوهشي و فناوري بخش غيردولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و فناوري در قبال اخذ ضمانت‌هاي لازم از محقق.
5- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و  فناوری
6- مشارکت در تجاری سازی طرح های پژوهشی و  فناوری
7- تضمین نوسانات نرخ ارز طرح های مصوب
8-تأمین ارز مورد نیاز برای طرح های پژوهشی و  فناوری

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…