درادامه جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش یزد صورت گرفت:

درادامه جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش یزد صورت گرفت:

موافقت با افزایش صددرصدی سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

ادامه جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد،شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این جلسه افزایش سرمایه صندوق مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش توجیهی، بازرس آنرا تایید کرد و در نهایت نیز اعضای مجمع با افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه صندوق پژوهش فناوری استان یزد از ۲۱۰ میلیارد ریال به ۴۲۰ میلیارد موافقت کردند.

نظر دادن

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…