آمادگی صندوق برای مشارکت در پروژه های فناورانه شهرداری یزد

نشست شیبانی، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این نشست راه های همکاری صندوق پژوهش با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد در بحث تدوین فرصت های سرمایه گذاری استان در حوزه مدیریت شهری و برنامه ریزی و برگزاری رویداد فرصت های سرمایه گذاری مدیریت شهری بررسی شد.
همچنین مقرر شد صندوق پژوهش در پروژه های شهری که مربوط به فناوری بوده و در راستای رسالت های آن است، حداکثر 50 درصد مشارکت نموده و ارتباط بین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد را با شرکتهای پارک علم و فناوری یزد برقرار کند.
گفتنی است، با توجه به اینکه اکثر پروژه های مطالعاتی در حوزه برند سازی و مطالعات امکان سنجی به خارج از استان واگذار می شود، با معرفی صندوق پژوهش از پتانسیل شرکت های پارک علم و فناوری یزد استفاده شود.

نظر دادن

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…