آغاز ترسیم چشم انداز دو ساله صندوق در حوزه بین الملل

آغاز ترسیم چشم انداز دو ساله صندوق در حوزه بین الملل

جلسه کمیته روابط بین الملل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با حضور اعضای جدید آن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این نشست فعالیت های توسعه ای صندوق در حوزه بین الملل از جمله جذب سرمایه های خارجی، حضور در رویدادهای مالی-فناوری خارجی و استفاده از آموزش های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین فعالیت هایی که صندوق می تواند برای ذی نفعان خود در حوزه بین الملل انجام دهد از جمله حمایت های صندوق از شرکت ها در حوزه بین الملل جهت توسعه فعالیت های خود فراتر از مرزهای کشور بررسی شد.
گفتنی است، در پایان جلسه مقرر شد طی جلسات آتی، چشم انداز دو ساله صندوق در حوزه بین الملل ترسیم و تقویم فعالیت های یکساله صندوق در حوزه بین الملل تعیین تکلیف گردد.

نظر دادن

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…