Hide Main content block

جدیدترین اخبار صندوق پژوهش

نشست محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با محمد رضا زارع بنادکوکی، مدیر کل اداره استاندارد یزد روز یکشنبه 14 مهر 98
نشست شیبانی، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برگزار شد.
میز پذیرش  29 طرح شرکت های دانش بنیان استان یزد و بررسی تقاضا‌ی تسهیلات و تعیین نوع حمایت مالی از آنها، 8 و 9 مهر ماه 98 در محل صندوق
محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد به همراه سعید افضلی پور، رئیس خانه معدن استان یزد، 5 مهر 98 از پروژه در حال ساخت
جلسه بررسی نتایج پروژه عارضه یابی و ارزیابی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، روز پنج شنبه 4 مهر 98 با حضور محمد سپهر، مدیرعامل صندوق و

گزارش تصویری

  • Prev
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیکه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش کاربرد آن زیان بار خواهد بود.انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان

اطلاعیه ها

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…